คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
Previous
Next

Videos Introducing the Faculty of Business Administration KMUTNB

วีดีโอทั้งหมด >>

Video Playlist
1/8 videos
แนะนำคณะบริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.
แนะนำคณะบริหารธุรกิจ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.
FBACongratulations2018
FBACongratulations2018
GoodbyeFBA#01@kmutnb
GoodbyeFBA#01@kmutnb
WeareFBA#01
WeareFBA#01
ภาพแห่งความทรงจำ X-DBA รุ่น 1 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.
ภาพแห่งความทรงจำ X-DBA รุ่น 1 คณะบริหารธุรกิจ มจพ.
20 1 59 ห้องข่าวธุรกิจ เปิดหน้าต่าง SMEs สู่เวทีตลาดโลก
20 1 59 ห้องข่าวธุรกิจ เปิดหน้าต่าง SMEs สู่เวทีตลาดโลก
English Express สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในธุรกิจ
English Express สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในธุรกิจ