รายละเอียดห้องประชุม

BA204

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารบริหารธุรกิจ

แสดง

BA207

จำนวนที่นั่ง 18 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA208

จำนวนที่นั่ง 34 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA209

จำนวนที่นั่ง 18 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA302

จำนวนที่นั่ง 302 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA304

จำนวนที่นั่ง 60 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA306

จำนวนที่นั่ง 162 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA307

จำนวนที่นั่ง 162 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA403

จำนวนที่นั่ง 64 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

BA406

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 30 รายการ