สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/หัวข้อเรื่อง
รออนุมัติFBA6507000304 ก.ค. 65 (08:00)
18 พ.ย. 65 (17:00)
BA406
สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141313109 S.2
แสดง
รออนุมัติFBA6507000404 ก.ค. 65 (08:00)
18 พ.ย. 65 (17:00)
BA604
สอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 141313109 S.1
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ