ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ข้อปฏิบัติ และ ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิก
ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก

จ. 30 ม.ค. 2566
ช่วงเช้า
– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก
– 141313106 TAXATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213206 INFORMATION SYSTEM SECURITY คลิก
– 141113210 LEGAL AND INSURANCE IN BUSINESS LOGISTICS คลิก
– 141313210 LEGAL ASPECTS OF ACCOUNTING คลิก
– 141213207 MULTIMEDIA TECHNOLOGY FOR BUSINESS คลิก
ช่วงค่ำ
– 141313103 BUSINESS FINANCE คลิก
– 141113204 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION MANAGEMENT คลิก
– 141313209 TAX ACCOUNTING คลิก

อ. 31 ม.ค. 2566
ช่วงเช้า
– 140103002 ENGLISH II คลิก
– 141113105 BUSINESS MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT คลิก
ช่วงบ่าย
– 140103020 ENGLISH FOR INDUSTRIAL MANAGEMENT คลิก
– 140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION คลิก
– 140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING คลิก
– 141113104 PRODUCTION MANAGEMENT คลิก
– 141313107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS คลิก

พ. 1 ก.พ. 2566
ช่วงเช้า
– 140303611 DESIGN THINKING คลิก
– 141113202 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS คลิก
– 141213213 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING คลิก
– 141313108 FINANCIAL REPORT AND STATEMENT คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213201 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS คลิก
– 141313201 INTERMEDIATE ACCOUNTING I คลิก
– 141113201 BUSINESS LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT คลิก
– 141213307 BUSINESS INTELLIGENCE คลิก
– 141313110 TECHNOLOGY FOR ACCOUNTING คลิก

พฤ. 2 ก.พ. 2566
ช่วงเช้า
– 141113103 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT คลิก
– 141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313203 COST ACCOUNTING I คลิก
– 141213212 INTERNET TECHNOLOGY FOR DAILY USES คลิก
– 140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION คลิก
– 141113209 STRATEGIC MANAGEMENT คลิก
– 141313303 INVESTMENT AND BUSINESS PLAN คลิก
– 141213209 ELECTRONICS COMMERCE คลิก

ศ. 3 ก.พ. 2566
ช่วงเช้า
– 141313205 ADVANCED ACCOUNTING I คลิก
– 141213214 OPERATING SYSTEM CONCEPT คลิก
– 141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS คลิก
– 141213210 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM คลิก
– 141313211 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113107 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS FOR BUSINESS คลิก
– 141113207 ENTREPRENEURSHIP AND NEW BUSINESS CREATION คลิก