ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก
ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก

จ. 12 ก.ย. 2565
ช่วงเช้า
– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก
– 141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313204 COST ACCOUNTING II คลิก
– 141113211 INTERNATIONAL LOGISTICS คลิก
– 141213203 DATABASE SYSTEMS คลิก
ช่วงค่ำ
– 141113208 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND CONTROL คลิก
– 141313207 AUDITING คลิก
– 141213208 APPLICATION PROGRAM FOR GRAPHICS DESIGN IN BUSINESS คลิก

อ. 13 ก.ย. 2565
ช่วงเช้า
– 140103001 ENGLISH I คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH คลิก
– 141113209 STRATEGIC MANAGEMENT คลิก
– 140303611 DESIGN THINKING คลิก
ช่วงค่ำ
– 140103018 ENGLISH FOR WORK คลิก
– 140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION คลิก

พ. 14 ก.ย. 2565
ช่วงเช้า
– 141113303 CONSUMER BEHAVIOR คลิก
– 141313208 INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113205 PROCUREMENT AND INVENTORY MANAGEMENT คลิก
– 141213202 COMPUTER PROGRAMMING คลิก
– 141313202 INTERMEDIATE ACCOUNTING II คลิก
ช่วงค่ำ
– 141313302 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMPUTER คลิก
– 141313102 PRINCIPLES OF ACCOUNTING คลิก
– 141313301 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTICS ADMINISTRATION คลิก

พฤ. 15 ก.ย. 2565
ช่วงเช้า
– 141113203 WAREHOUSING MANAGEMENT คลิก
– 141213204 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN คลิก
– 141313206 ADVANCED ACCOUNTING II คลิก
– 140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION คลิก
ช่วงบ่าย
– 140303101 GENERAL PSYCHOLOGY คลิก
ช่วงค่ำ
– 141113102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT คลิก

ศ. 16 ก.ย. 2565
ช่วงเช้า
– 141313105 BUSINESS LAWS คลิก
– 140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213101 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303601 HUMAN RELATIONS คลิก

ส. 17 ก.ย. 2565
ช่วงเช้า
– 141113206 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL คลิก
– 141213205 COMPUTER NETWORKS คลิก
– 141113107 ADVERTISTING AND PUBLIC RELATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113101 PRINCIPLES OF MARKETING คลิก
ช่วงค่ำ
– 141213211 WEB PROGRAMMING คลิก
– 141113104 PRODUCTION MANAGEMENT คลิก