ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิก
ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิก
คู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบออนไลน์ คลิก

ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก

จ. 9 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS คลิก
– 141113105 BUSINESS MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT คลิก
– 141313107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS คลิก
– 141213207 MULTIMEDIA TECHNOLOGY FOR BUSINESS คลิก
– 140813901 ETHICS FOR PROFESSION คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303401 KARAOKE คลิก

อ. 10 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 140103002 ENGLISH II คลิก
– 140103016 ENGLISH CONVERSATION I คลิก
– 140103017 ENGLISH CONVERSATION II คลิก
ช่วงบ่าย
– 140103020 ENGLISH FOR INDUSTRIAL MANAGEMENT คลิก
– 140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION คลิก
– 120413002 DESING THINKING คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303503 BADMINTON คลิก
– 140303505 TABLE TENNIS คลิก
– 140303504 DANCING คลิก

พ. 11 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141313209 TAX ACCOUNTING คลิก
– 141113207 ENTREPRENEURSHIP AND NEW BUSINESS CREATION คลิก
– 140103014 WRITING I คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113204 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION MANAGEMENT คลิก
– 141213206 INFORMATION SYSTEM SECURITY คลิก
– 141213209 ELECTRONICS COMMERCE คลิก
– 141313303 INVESTMENT AND BUSINESS PLAN คลิก
– 140203901 MAN AND SOCIETY คลิก
– 140203905 ECONOMY AND EVERYDAY LIFE คลิก

พฤ. 12 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141313103 BUSINESS FINANCE คลิก
– 140103018 ENGLISH FOR WORK คลิก
– 140203907 BUSINESS AND EVERYDAY LIFE คลิก
ช่วงบ่าย
– 140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING คลิก
– 140953115 MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT คลิก
– 141313108 FINANCIAL REPORT AND STATEMENT ANALYSIS คลิก
– 141113209 STRATEGIC MANAGEMENT คลิก

ส. 14 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 140103061 PRACTICAL ENGLISH I คลิก

อ. 17 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141113103 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT คลิก
– 141213212 INTERNET TECHNOLOGY FOR DAILY USES คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH คลิก
– 141313211 ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS คลิก
– 141113302 LABOUR RELATIONS คลิก
– 141213210 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM คลิก
– 140303104 PSYCHOLOGY FOR WORK คลิก

พ. 18 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141113210 LEGAL AND INSURANCE IN BUSINESS LOGISTICS คลิก
– 141313210 LEGAL ASPECTS OF ACCOUNTING คลิก
– 141213214 OPERATING SYSTEM CONCEPT คลิก
– 141313203 COST ACCOUNTING I คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113107 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS FOR BUSINESS คลิก
– 141313205 ADVANCED ACCOUNTING I คลิก

พฤ. 19 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141113202 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS คลิก
– 141213213 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING คลิก
– 141313106 TAXATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113212 SEMINAR IN INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTICS ADMINISTRATION คลิก
– 141313212 SEMINAR IN ACCOUNTING คลิก
– 141213215 SEMINAR IN BUSINESS COMPUTER คลิก
– 140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION คลิก

ศ. 20 พ.ค. 2565
ช่วงเช้า
– 141213201 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS คลิก
– 141313201 INTERMEDIATE ACCOUNTING I คลิก
– 141113201 BUSINESS LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213102 COMPUTER SOFTWARE USAGE SKILL คลิก
– 141113104 PRODUCTION MANAGEMENT คลิก