ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ คลิก

คู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบปลายภาคออนไลน์ คลิก

ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) คลิก