ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิก
ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิก
คู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบออนไลน์ คลิก

ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก

จ. 1 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313204 COST ACCOUNTING II คลิก
– 141113211 INTERNATIONAL LOGISTICS คลิก
– 141213203 DATABASE SYSTEMS คลิก

อ. 2 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 140103001 ENGLISH I คลิก
– 140103016 ENGLISH CONVERSATION I คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH คลิก
– 141113209 STRATEGIC MANAGEMENT คลิก
– 141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303505 TABLE TENNIS คลิก
– 140303503 BADMINTON คลิก
– 140303504 DANCING คลิก

พ. 3 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 141113205 PROCUREMENT AND INVENTORY MANAGEMENT คลิก
– 141213202 COMPUTER PROGRAMMING คลิก
– 141313202 INTERMEDIATE ACCOUNTING II คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113303 CONSUMER BEHAVIOR คลิก
– 141313208 INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303401 KARAOKE คลิก

พฤ. 4 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 140303101 GENERAL PSYCHOLOGY คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT คลิก

ศ. 5 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 141313105 BUSINESS LAWS คลิก
– 141113106 BUSINESS FOR AEC MANAGEMENT คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213101 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY คลิก

ส. 6 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 140103061 PRACTICAL ENGLISH I คลิก

จ. 8 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 141113101 PRINCIPLES OF MARKETING คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113206 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL คลิก
– 141213205 COMPUTER NETWORKS คลิก
– 141113107 ADVERTISTING AND PUBLIC RELATION คลิก
– 140203905 ECONOMY AND EVERYDAY LIFE คลิก
ช่วงค่ำ
– 141113109 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION (BIBLA) คลิก
– 141213103 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION (BCom) คลิก
– 141313109 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION (BAcc) คลิก

อ. 9 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 141213208 APPLICATION PROGRAM FOR GRAPHICS DESIGN IN BUSINESS คลิก
– 141113208 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND CONTROL คลิก
– 141313207 AUDITING คลิก
– 140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION คลิก
– 140203901 MAN AND SOCIETY คลิก
ช่วงบ่าย
– 140103018 ENGLISH FOR WORK คลิก
– 140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION คลิก
– 140203904 LAW FOR EVERYDAY LIFE คลิก

พ. 10 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 141313302 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMPUTER คลิก
– 141313102 PRINCIPLES OF ACCOUNTING คลิก
– 141313301 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTICS ADMINISTRATION คลิก
– 140813901 ETHICS FOR PROFESSION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113203 WAREHOUSING MANAGEMENT คลิก
– 141213204 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN คลิก
– 141313206 ADVANCED ACCOUNTING II คลิก
– 140203907 BUSINESS AND EVERYDAY LIFE คลิก

พฤ. 11 พ.ย. 2564
ช่วงเช้า
– 140303601 HUMAN RELATIONS คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213211 WEB PROGRAMMING คลิก
– 141113104 PRODUCTION MANAGEMENT คลิก
– 140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING คลิก
– 140953115 MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT คลิก