ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. และ ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก

จ. 26 ต.ค. 2563
ช่วงเช้า
– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก
– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313204 COST ACCOUNTING II คลิก
– 141113211 INTERNATIONAL LOGISTICS คลิก
– 141213203 DATABASE SYSTEMS คลิก

อ. 27 ต.ค. 2563
ช่วงเช้า
– 140103001 ENGLISH I คลิก
ช่วงบ่าย
– 141313101 STATISTICS AND BUSINESS RESEARCH คลิก
– 141113209 STRATEGIC MANAGEMENT คลิก
– 141313104 PRINCIPLES OF ECONOMICS คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303505 TABLE TENNIS คลิก
– 140303503 BADMINTON คลิก

พ. 28 ต.ค. 2563
ช่วงเช้า
– 141113205 PROCUREMENT AND INVENTORY MANAGEMENT คลิก
– 141213202 COMPUTER PROGRAMMING คลิก
– 141313202 INTERMEDIATE ACCOUNTING II คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113303 CONSUMER BEHAVIOR คลิก
– 141313208 INTERNAL AUDIT AND INTERNAL CONTROL คลิก
ช่วงค่ำ
– 140303401 KARAOKE คลิก

พฤ. 29 ต.ค. 2563
ช่วงเช้า
– 140303101 GENERAL PSYCHOLOGY คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT คลิก

ศ. 30 ต.ค. 2563
ช่วงเช้า
– 141313105 BUSINESS LAWS คลิก
– 141113106 BUSINESS FOR AEC MANAGEMENT คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213101 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY คลิก

จ. 2 พ.ย. 2563
ช่วงเช้า
– 141113101 PRINCIPLES OF MARKETING คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113202 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS คลิก
– 141213205 COMPUTER NETWORK คลิก
– 141113107 ADVERTISTING AND PUBLIC RELATION คลิก
ช่วงค่ำ
– 141113109 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION (BIBLA) คลิก
– 141213103 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION (BCom) คลิก
– 141313109 PRE CO-OPERATIVE EDUCATION (BAcc) คลิก

อ. 3 พ.ย. 2563
ช่วงเช้า
– 141213208 APPLICATION PROGRAM FOR GRAPHICS DESIGN IN BUSINESS คลิก
– 141113208 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND CONTROL คลิก
– 141313207 AUDITING คลิก
– 140203903 SOCIAL ECONOMICS AND POLITICAL DIMENSION คลิก
ช่วงบ่าย
– 140103018 ENGLISH FOR WORK คลิก
– 140103031 CHINESE FOR BUSINESS COMMUNICATION คลิก

พ. 4 พ.ย. 2563
ช่วงเช้า
– 141313302 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMPUTER คลิก
– 141313102 PRINCIPLES OF ACCOUNTING คลิก
– 141313301 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL BUSINESS AND LOGISTICS ADMINISTRATION คลิก
ช่วงบ่าย
– 141113203 WAREHOUSING MANAGEMENT คลิก
– 141213204 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN คลิก
– 141313206 ADVANCED ACCOUNTING II คลิก

พฤ. 5 พ.ย. 2563
ช่วงเช้า
– 140303601 HUMAN RELATIONS คลิก
ช่วงบ่าย
– 141213211 WEB PROGRAMMING คลิก
– 141113104 PRODUCTION MANAGEMENT คลิก
– 140303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING คลิก