เอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบสายพานลำเลียง คอนเวเยอร์ แบบมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนพร้อมสำรวจความเสียหายของผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด