เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2562