รับสมัครผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม”หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 9″