ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2562