ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูและรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน