กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน และ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562