ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและเอก จนถึง 4 มิถุนายน 2566

ด่วน!! รอบสุดท้ายของปีการศึกษานี้คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและเอกทั้งที่กรุงเทพฯ และระยองจนถึง 4 มิถุนายน 2566 ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA)ทั้งที่กรุงเทพ และวิทยาเขตระยองเรียนวันเดียว 9.00 -16.00 น.กรุงเทพ เรียนวันอาทิตย์ระยอง เรียนวันเสาร์ ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA)กรุงเทพ มีแบบรอบเช้าและแบบรอบค่ำระยอง เรียนวันเสาร์วันเดียว สาขาการบัญชี (X-MBAcc)ระยอง เรียนวันเสาร์วันเดียว สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-688-0377 และ

รายละเอียด การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (DBA)ทั้งที่กรุงเทพ และวิทยาเขตระยองเรียนวันเดียว 9.00 -16.00 น.กรุงเทพ เรียนวันอาทิตย์ระยอง เรียนวันเสาร์ ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA)กรุงเทพ มีแบบรอบเช้าเรียนวันเดียว และแบบรอบค่ำระยอง เรียนวันเสาร์วันเดียว สาขาการบัญชี (X-MBAcc)ระยอง เรียนวันเสาร์วันเดียว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-688-0377