ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 60 Licesne ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูและรักษาทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 21) จำนวน 1 งาน

รายละเอียด คลิก ข้อกำหนด รายการ – จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ราคากลาง – จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะบริหาร เอกสารประกวดราคา (แม่บ้าน) เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป