ข่าวการศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. และ ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก จ. 26 ต.ค. 2563ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION คลิกช่วงบ่าย–