ข่าวการศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปลี่ยนเป็นสอบออนไลน์ ข้อมูลการสอบออนไลน์จะประกาศอีกครั้ง

ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. และ ตารางสอบ (ต่อท้ายข้อปฏิบัติ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิก จ. 3 พ.ค. 2564ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. และ ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก จ. 26 ต.ค. 2563ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION คลิกช่วงบ่าย–