ข่าวการศึกษา

หนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 61 รอบฝึกที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RA คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RB คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RC คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RD คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RE คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RF คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RG คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RH คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RI คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RJ คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bacc-RA คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bacc-RB คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ คลิก คู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบปลายภาคออนไลน์ คลิก ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) คลิก

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. และ ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิก จ. 26 ต.ค. 2563ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION คลิกช่วงบ่าย–