ข่าวการศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ข้อปฏิบัติ และ ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิกประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก จ. 27 มี.ค. 2566ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141113108 SOCIAL ACTIVITY FOR EXECUTIVES PREPARATION

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ข้อปฏิบัติ และ ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิกประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก จ. 30 ม.ค. 2566ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS คลิก– 141313106 TAXATION คลิกช่วงบ่าย– 141213206 INFORMATION SYSTEM

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ ข้อปฏิบัติ และ ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิกประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก อา. 6 พ.ย. 2565ช่วงเช้า– 141313302 PRINCIPLES OF ACCOUNTING FOR BUSINESS COMPUTER คลิก– 141313102 PRINCIPLES

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิกประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คลิก จ. 12 ก.ย. 2565ช่วงเช้า– 130203110 GENERAL MATHEMATICS

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกคู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบออนไลน์ คลิก ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก จ. 9 พ.ค.

Template โปสเตอร์รายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สาขาวิชาการบัญชีโปสเตอร์ไฟล์ PDF คลิกโปสเตอร์ไฟล์ Word คลิก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์โปสเตอร์ไฟล์ PDF คลิกโปสเตอร์ไฟล์ Word คลิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโปสเตอร์ไฟล์ PDF คลิกโปสเตอร์ไฟล์ Word คลิก

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกประกาศ ข้อปฏิบัติ น.ศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ คลิกคู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบออนไลน์ คลิก ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก จ. 1 พ.ย.

หนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา รหัสประจำตัวนักศึกษา 61 รอบฝึกที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RA คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RB คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RC คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RD คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RE คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RF คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RG คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RH คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RI คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bibla-RJ คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bacc-RA คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา Bacc-RB คลิกหนังสือส่งตัวนักศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ คลิก คู่มือการเข้าโปรแกรม microsoft team สำหรับสอบปลายภาคออนไลน์ คลิก ประชาสัมพันธ์การสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา คลิก ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) คลิก