รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ” ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 “