รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ