ผลการยืนยันสิทธิ์ เคลียริ่งเฮ้าส์(clearinghouse)โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-net ประจำปีการศึกษา2562