ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 โครงการ