ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566