ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2566