ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีการศึกษา2564 (รอบที่ 2)