ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 60 Licesne ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)