ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต๊อกสินค้า จำนวน 3 ชุด