นัดพบแรงงาน Co-payment ระยอง วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 08.30-15.00 น. ณ สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ ชั้น 1 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง