ขอเชิญร่วมสมัครและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล 100 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่