ขยายรับสมัคร ต.อาจารย์ เลขที่ 124,129,166,204,205,206 และ 175 จำนวน 7 อัตรา สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ