** ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คลิก

...........................................................................................................................................................................................

** รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 9 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คลิก

............................................................................................................................................................................................

** ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คลิก

............................................................................................................................................................................................

** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คลิก

............................................................................................................................................................................................

** รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 12 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ คลิก

.............................................................................................................................................................................................

** รับต.อาจารย์ ต.203,204,129,80,168,205,206 และ 1583 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ คลิก

.............................................................................................................................................................................................

** รับต.อาจารย์ ต.120,124,166 และ 173 สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ คลิก

.............................................................................................................................................................................................

** ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คลิก

............................................................................................................................................................................................

** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ คลิก

.............................................................................................................................................................................................

** ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2562 บัดนี้ถึง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 คลิก

............................................................................................................................................................................................. 

** รับต.อาจารย์ ต.120,124,166,173 และ 1583  สังกัด คณะบริหารธุรกิจ  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ คลิก

..............................................................................................................................................................................................