** มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019

....................................................................................................................................................................................

** ประกาศขยายเวลาการรับเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการ2562

....................................................................................................................................................................................

** สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้สมาชิก

....................................................................................................................................................................................

** ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ

....................................................................................................................................................................................

** กำหนดการส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว

.....................................................................................................................................................................................

** ICITDAY2019

.....................................................................................................................................................................................

** กองแผนงานขอมอบเอกสาร รายงานประจำปี2561 และ เอกสารสารสนเทศประจำปี2561 จำนวนอย่างละ1เล่ม  

....................................................................................................................................................................................

** บริษัทในกลุ่ม ปตท.จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงานบัญชี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-3979904

.....................................................................................................................................................................................

** รับสมัครผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม"หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 9"

.....................................................................................................................................................................................

** ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

.....................................................................................................................................................................................

** กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน และ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

.......................................................................................................................................................................................

** กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารและบัญชีรายชื่อผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี

.......................................................................................................................................................................................